آدرس و تلفن

دفتر تهران: میدان جمهوری- برج گردون نواب- واحد 503 جنوبی- تلفن 66859175 - فکس 66859168

دفتر مشهد: بین هنرستان 15و17 – پلاک 113 – تلفن05138676029

  Email: info@iraninsuranceint.com
 Skype: bimehhakimi
 WhatsApp: +989124138231

دفاتر همکار ما در خارج از کشور:

 

Milan’s office: Corso di Porta Romana, 122 – 20122 Milan, Italy
Phone : +39 02 58471.1 Fax : +39 02 58471247

Zurich’s Office: Dreikonig strasse , 31A8002 Zurich, Switzerland
Phone: +41 44 208 3820 Fax: +41 44 208 3500

London’s office: 24, Lime street EC3M 7HS, London, United Kingdom
Phone: +44 207 283 5500 Fax : +44 207 927 1836