بیمه های باربری

بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه های باربری بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد میشود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید .

بیمه‌نامه‌های حمل و نقل این شرکت سطح گسترده ای از کالاها شامل کالاهای پروژه ای ، ماشین آلات و تجهیزات ، نفت خام و فرآورده های نفتی ، مواد پتروشیمی ، مواد خام صنایع ، گوشت و مواد غذایی ، خودرو ، محصولات ، کشاورزی و غیره را تحت پوشش قرار می دهد
در این نوع از بیمه چنانچه در جریان حمل كالا در اثر وقوع خطرات موضوع بیمه خسارتی به كالاهای در حال حمل وارد شود زیان وارده توسط شركت بیمه جبران می گردد. این بیمه نامه دارای انواع زیر است:

شرط تلف كامل كالا(total loss)در این نوع از بیمه خسارت كلی وارد شده به كالا در یك مرحله و در اثر آتش سوزی یا غرق كامل و یا مفقود شدن روی می دهد و یا خسارت وارد شده در حدی است كه هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش كالا باشد، در نتیجه خسارت وارده تحت پوشش این نوع بیمه نامه جبران می

بیمه نامه باربری با شرایط C:در این نوع بیمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است : آتش سوزی یا انفجار- به گل نشستن و زمین گیر شدن-غرق یا واژگون شدن كشتی یا شناور-واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی- تخلیه كالا در بندر اضطراری –تصادم یا برخورد كشتی یا شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب – فدا كردن كالا در جریان خسارت عمومی- به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی

بیمه باربری با شرایط B:علاوه بر كلیه خطرات مربوط به شرایط C در این نوع از بیمه برای خطرات زیر نیز از سوی شركت بیمه جبران خسارت صورت میگیرد: زلزله-آتشفشان یا صاعقه- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به كشتی ،شناور،محفظه كالا، كانتینر و یا لیفت وان و یا وسیله حمل- تلف كلی هر بسته كامل از كالا به علت سقوط در حین بارگیری یا تخلیه از كشتی یا شناور- و همچنین خطرات اضافی عدم تحویل- دزدی - پارگی – سائیدگی –زنگ زدگی- آبدیدگی-قلابزدگی- روغن زدگی- شكست- خراشیدگی و ضربه دیدگی- كج شدگی ریزش و خسارت ناشی از كالاهای دیكر برحسب نوع كالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز .

بیمه باربری با شرایط A:این نوع از بیمه باربری را می توان كاملترین نوع از بیمه حمل و نقل دانست و بیشتر برای حمل كالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و كلیه خطراتی كه ممكن است در جریان حمل و نقل از مبداٌ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود را بدون كسر فرانشیز جبران می كند مگر اینكه خسارت ناشی از موارد استثناء شده در این شرط باشد.

استثنائات 1-اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیو اكتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته ای 2-عدم قبول ورود كالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود كالا توسط كشور وارد كننده كالا 3-سوء عمل ارادی بیمه گذار كه منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد. 4-نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند كسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی 5-تلف،آسیب یا هزینه ناشی از ناكافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه 6-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه 7-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی، شكست هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اكتیو كاركند. 8-آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی كشتی یا كرجی 9-آسیب یا هزینه های ناشی از خطرات جنگ- اعتصاب – شورش – بلوا – تروریسم مگر با توافق قبلی بیمه گر و بیمه گذار
بیمه حمل داخلی:

این نوع بیمه محموله هایی را كه مبداً ، مقصد و مسیر حمل آن در محدوده جغرافیایی ایران می باشد در قبال خطرات ناشی از آتش سوزی ، انفجار و همچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می دهد. ضمناً می توان با پرداخت حق بیمه ای اضافی خطرات دیگری مانند سرقت كلی محموله – خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری ، پرت شدن محموله از روی وسیله حمل و وبرخورد جسم خارجی با محموله را نیز تحت پوشش قرار دهد.

قرارداد بیمه باربری بصورت OPEN COVER:OPEN COVER نوعی قرارداد كلی بیمه برای پروژ ه های بزرگ است كه در آن ارزش كل پروژه مورد بیمه - مبادی خرید- نوع وسیله حمل و دیگر موارد (مندرج در پرسشنامه بیمه باربری) در قرارداد ذكر می شود و بیمه گزار بسته به اندازه پروژه مبلغی بعنوان سپرده به بیمه گر پرداخت مینماید و با دریافت سپرده و امضاء قرارداد توسط بیمه گر چون كالا بتدریج در یك یا چند سال حمل می شود تمام حملهای تدریجی حتی اگر در زمان حمل از طرف فروشنده كالا و یا بیمه گزار به بیمه گر اعلام نشده و بیمه نامه نیز صادر نشده باشد بیمه گر خسارت احتمالی را پررداخت كند.
بیمه مسئولیت شركتهای حمل و نقل داخلی:

شركتها و موسسات حمل و نقل داخلی بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را كه توسط ارسال كنندگان و یا صاحبان كالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می شود، صحیح و سالم به مقصد برسانند. جبران آثار وقوع خطرات متعدد در جاده های بین شهری از جمله تصادف، واژگونی ، آتش سوزی و ....جزو مسئولیت موسسات حمل و نقل می باشد. این بیمه نامه موجب ایجاد اطمینان و آسودگی خاطر برای شركتهای حمل و نقل به هنگام حمل محمولات آنها می گردد. این بیمه نامه بصورت قرارداد سالیانه تنظیم و نرخ حق بیمه آن نیز بسیار نازل می باشد