حق بیمه مسافرت به ایران ( ایرها )


 حق بیمه مسافرت به ایران ( ایرها ) با تعهدات 10 هزار یورو

 

  مدت سفر

سن

 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 80 سال

81 سال به بالا

تا 7 روز

5

8

11

22

8 تا 15 روز

11

16

22

44

16 تا 31 روز

13

20

26

52

32 تا 45 روز

23

34

46

92

46 تا 62 روز

27

41

55

109

2 تا 3 ماه

33

49

65

131

3 تا 6 ماه

65

98

131

262

6 تا 12 ماه

109

164

218

436