لزوم خرید بیمه مسافرت به ایران

بیمه مسافرتی به ایران از شرکتهای معتبر ایرانی ( یا خارجی دارای پوشش در ایران) جزو مدارک لازم جهت صدور ویزای ایران بوده و کلیه مسافران باید برای تمام طول سفر و اقامت خود در ایران بیمه مسافرتی داشته باشند و هنگام درخواست صدور ویزای ایران آنرا جزو مدارک لازم ارائه نمایند.
 
جهت این کار میتوانید فرم زیر را تکمیل و از طریق همین سایت ارسال نمایید تا بیمه نامه شما بصورت الکترونیکی صادر گردد.
 
 
 
بیمه سفر به ایران