پوششهای بیمه مسافرت به ایران

مزایای بیمه مسافرتی :
 

o      فوریت های پزشکی و دندانپزشکی

o      بازگشت اضطراری به کشور محل اقامت

o       بازگرداندن اعضای خانواده

o       مشاوره حقوقی

o       مفقود شدن چمدان

o      هزینه صدور مدارک قانونی مفقود شده ( گذرنامه ، گواهینامه )

و سایر موارد را به محض ورود به مرزهای قانونی ایران تا سقف تعهدات بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد .

از مهمترین ویژگی های این بیمه نامه مسافرتی ، پشتیبانی شبانه روزی آن توسط کارشناسان در داخل خاک ایران و پرداخت مستقیم خسارت به مراکز درمانی است که خیال شما را بابت جبران هزینه های پیش بینی نشده حوادث احتمالی در حین سفر به ایران کاملا راحت می کند.